14
Disclaimer2019-07-02T10:42:12+00:00

DISCLAIMER

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten en potentiële klanten. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Theater De Storm besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens en spant zich in deze regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledigheden of onjuistheden bevat. Theater De Storm is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt Theater De Storm geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Theater De Storm.

Auteursrecht voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater De Storm openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- en/of televisie-uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u gebruik maken van het contactformulier